Winkelmandje

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor de webwinkel Kaatjes kinderkapsalon vanaf artikel 17
Voorwaarden voor kinderanimatie Kaatjes kinderkapsalon vanaf artikel 1
Voorwaarden voor alle workshops en theatervoorstellingen: vanaf artikel 1

 

De Organisator = De initiatiefnemer van het evenement , die hiervoor artiesten
inhuurt.
De bespeler = De artiest, uitvoerder, Ministerie van Fantasiebevordering vzw, die
ingehuurd wordt door de organisator.

 1. Veiligheid: De organisator zal alles in het werk stellen om het evenement in
  maximaal veilige en goede technische omstandigheden te doen plaatsvinden. De
  bespeler draagt zorg voor goede werkomstandigheid voor haar medewerkers.
 2. Bij schade: Als de bespeler het evenement verlaat, wordt de organisator geacht de gebruikte ruimte te hebben nagezien op gebeurlijke schade. Daarna kan er geen verhaalrecht uitgeoefend worden.
 1. Betalingen: De organisator betaalt bij kinderanimaties , workshops en
  kindervoorstellingen de totale som zoals overeengekomen op de overeenkomst, na
  ontvangst van de factuur van de bespeler, via bankoverschrijving op Paribas
  rekening IBAN BE65 00170971 2296 van Ministerie van Fantasiebevordering vzw,
  uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur. In geval de betaling niet is geschied
  binnen deze betalingstermijn, zal de organisator, van rechtswege en zonder
  aanmaning, een vergoeding van kosten en achterstallige interesten verschuldigd
  zijn van 10%, met een minimum van 100 euro per maand.
  Bij eventuele wanbetaling betaalt de organisator alle incassokosten. Voor
  betalingen voor webwinkel-producten zie bepalingen Webwinkel verderop.
  4 Lasten: De bespeler is verantwoordelijk voor de eventueel te betalen sociale
  lasten en/of patronale bijdrage. De uitkoopsom/totaalkost dient beschouwd te
  worden als een onkostennota van de bespeler, als vereniging zonder winstoogmerk
  en niet als loon voor de geleverde prestatie.
 2. Workshops: Het aantal deelnemers per workshop voor 1 begeleider bedraagt
  maximaal 15 personen tegelijkertijd.
  Dit om het overzicht door de begeleider te kunnen waarborgen. Bij doorlopende
  workshops zal een nieuwe deelnemer kunnen aanschuiven om deel te nemen als
  zijn voorganger de opdracht voltooid heeft. De organisator voorziet per workshop
  een ruimte met 4 tafels en 16 stoelen . Bij workshops buiten voorziet de organisator
  een overkapping of tentje en verwarming bij koude. Er wordt 1 stroompunt voorzien
  bij de workshop indien nodig. In geval een entreegeld gevraagd wordt door de
  organisator, verbindt deze er zich toe een entreegeld te vragen van maximaal 5,00
  euro per deelnemer per workshop. Entreegelden worden door de organisator altijd
  zelf geïncasseerd. De bespeler draagt geen verantwoordelijkheid over
  entreegelden.
 3. Kaatjes Kinderkapsalon als kinderanimatie: Het aantal bezoekers/ kapsels
  van Kaatjes Kinderkapsalon ligt tussen de 7 en de 10 personen per kapster per uur.
  Het verschil in aantal varieert door de leeftijd en moeilijkheidsgraad van het kapsel.
  Een hanenkam is sneller gemaakt dan een ingenieus bouwwerk. Een kleuter
  verdraagt minder in het haar dan een puber. Er worden per kapster 2 stoelen en
  een tafel gereed gezet door de organisator. De organisator voorziet 3 stoelen voor
  een korte wachtrij en helpt 30 minuten voor eindtijd mee om het wachtende publiek
  niet meer te laten aanschuiven, dit om teleurstellingen bij het publiek te voorkomen.
  Er worden Kaatjes Kinderkapsalon doe het zelf pakketten aangeboden indien er
  vraag is naar materiaal of een kapsel na de eindtijd. Dit kan soelaas bieden aan
  ouders/verzorgers en kinderen die helaas wegens drukte geen kunstkapsel
  aangemeten konden krijgen. Zo kan het kind alsnog zelf een kapsel maken onder
  toezicht met gebruiksaanwijzing en filmpjes. De organisator voorziet bij buiten
  events een overkapping of tentje met achter en zijwanden en verwarming bij koude.
  Het kapsalon is niet snel te verplaatsen en de materialen zijn regen en wind
  gevoelig. Het vragen van entreegelden dient in overleg te gebeuren met de
  bespeler. Het entreegeld voor Kaatjes Kinderkapsalon dient nooit hoger te
  bedragen dan 2 euro /kind en wordt niet door de kapsters in ontvangst genomen,
  maar door de organisator zelf. Het kapsalon werkt enkel met uitkoopsom.
 4. Theatervoorstellingen: Vereiste : een minimaal speelvlak van 5×5 meter en een
  stroompunt nabij het speelvlak.
  De organisator zorgt voor een parkeerplaats nabij de speelplek van de voorstelling.
  Verduisteren mag, moet niet. De organisator zorgt tevens voor alle zitplaatsen van
  de kleuters, op minimaal 1,5 meter van het speelvlak, koffie, thee en water.
 5. Vervoerskosten worden berekend van Brialmontlei 34, 2018 Antwerpen, tot aan
  de speellocatie die contractueel bepaald is, en bedraagt 0,48 euro/km. Gemaakte
  parkeerkosten worden gefactureerd op de factuur voor de organisator. Ook
  gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden gefactureerd op de factuur
  voor de organisator. Reiskosten worden altijd voorgerekend op de overeenkomst.
 6. Maaltijd: De organisator zorgt voor koffie/thee/frisdrank voor en na het
  evenement, en zorgt voor een brood of warme maaltijd vanaf het moment dat de
  bespeler 2 uur of langer aanwezig is. Mocht de organisator daar niet zelf voor
  kunnen zorgen, legt de bespeler de aankoopbon van de daadwerkelijke gemaakte
  kosten voor en worden deze gefactureerd op de factuur voor de organisator.
 7. Ziekte: In geval van ziekte van de bespeler zal vervanging gezocht worden
  door de bespeler. Mocht vervanging niet gevonden worden, wordt de
  overeenkomst verbroken, zonder dat een van de partijen een recht op
  schadevergoeding kan doen gelden. Zo nodig wordt een medisch attest
  afgeleverd.
  11 Overmacht: In de gebruikelijke gevallen van overmacht wordt het contract
  verbroken, zonder dat een van de partijen een recht op schadevergoeding kan
  doen gelden.
 8. Burgelijke aansprakelijkheid
  Ministerie van Fantasiebevordering vzw is BA verzekerd. (burgerlijk
  aansprakelijkheidsverzekering bestuurders). De organisator is burgerlijk                                                                                                                                                                                                                        verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen overkomen
  aan publiek en bespelers tijdens het verloop van het evenement. De organisator
  verbindt zich ertoe desgevallend zelf het verhaalrecht uit te oefenen tegen de
  verhuurder of uitbater van de ruimte waarin het evenement plaatsheeft. Vzw
  Ministerie van Fantasiebevordering kan nooit verantwoordelijk gesteld worden
  voor gebeurlijke ongevallen overkomen aan het publiek.
 9. Annulering: Bij het niet nakomen/ annuleren van dit contract door de
  organisator zal deze een vergoeding betalen aan de bespeler, behoudens bij
  aantoonbare overmacht. Deze wordt als volgt geregeld: 5 dagen of minder van
  tevoren = 100% uitbetaling van het afgesproken bedrag (uitkoopsom/totaalkost).
  Tot 6 weken van tevoren 75%, meer dan 8 weken van tevoren 50%.
 10. De organisator verklaart met de activiteiten van de bespeler bekend te zijn.
 11. De ondertekenaars verklaren meerderjarig en juridisch bekwaam te zijn om
  de partij voor wie zij optreden in rechte te vertegenwoordigen en te verbinden.
  16 Geschillen: In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen
  bevoegd.
 12. De organisator verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden bij
  ondertekening van de overeenkomst.
 13. Pandemieën . In geval van een door de regering afgekondigde lockdown
  wegens een pandemie, wordt de overeenkomst geannuleerd wegens overmacht. De
  organisator stuurt daarvoor een email naar de bespeler. Er is geen sprake van
  automatische annulering. Er wordt dan per omgaande een andere datum                                                                                                                                                                                                                                             met bijbehorende overeenkomst vastgelegd die voor de beide partijen schikt.                                                                                                                                                                                                                                           Als er geen andere datum wordt vastgelegd door de Organisator,                                                                                                                                                                                                                                                                   zal voor de administratieve werkzaamheden en het gedane mailverkeer een kost in rekening                                                                                                                                                                                                   worden gebracht van 50,00 euro.
 14. De wachtrij
   De organisator organiseert steeds de korte wachtrij, biedt het publiek mogelijkheid tot het
  ontsmetten van de handen en houdt toezicht op het publiek voor wat betreft de
  naleving van de op dat moment geldende regels van de overheid in verband met
  Pandemieën. De bespeler wast na elke klant haar handen, draagt een mondkapje als
  dit is vereist, heeft haar eigen materialen en houdt anderhalve meter afstand van
  haar collega en het wachtende publiek. Er worden geen kammen of borstels
  gebruikt.
 15. Algemene voorwaarden Kaatjes Kinderkapsalon webshop
  Contact
  Kaatje doet haar uiterste best voor jou. Je kan haar eenvoudig contacteren.
  Mocht je vragen hebben, dan kan je haar die altijd stellen via de volgende
  gegevens:
  Kaatjes Kinderkapsalon
  Tel: +32 488 13 88 21
  Mail: info@kaatjeskinderkapsalon.be
  De handelsnaam van ons bedrijf is: Ministerie van Fantasiebevordering vzw
  Onze domeinnaam is www.kaatjeskinderkapsalon.be
  Ons vestigingsadres: Brialmontlei 34 – 2018 Antwerpen
  BTW: BE0541 894-161
  RPR Antwerpen
 16.  Aanbod Pakketten
  De feestkappers van Kaatjes Kinderkapsalon kappen graag mooie & gekke kapsels
  zonder haren te knippen op je feest of evenement maar je kan natuurlijk ook gemakkelijk
  leren om zelf je haar te versieren.. Wist je dat de mens zichzelf al sinds de oudheid
  versiert met pluimen, kleurtjes, kralen, schelpen, ringen, schmink en nog veel meer
  tijdens feesten en ceremonies? Zo gek is dat dus eigenlijk niet wanneer jij dat ook
  wil doen.
  Kaatjes Kinderkapsalon pakket bestaat steeds uit een samenstelling van materialen
  en een boekje waarin een aantal kunstkapsel- ideeën staan. De uitleg is
  kindvriendelijk en mooi geïllustreerd zodat je in éen oogopslag ziet hoe het moet.
  Foto’s en QR codes vind je ook in dit boekje. Door de QR-codes te scannen met je
  mobiele telefoon kun je filmpjes bekijken om zo samen met Kaatje je kapsel te
  maken. Heb je de kneepjes te pakken? Maak dan telkens opnieuw andere kapsels,
  de meeste materialen zijn steeds herbruikbaar.
 17. Prijzen
  De prijs van elk DIY-kapsel-pakket is aangeduid op de website en is inclusief alle
  materialen en aantallen zoals genoemd per pakket. De verzendkosten zijn soms
  gratis binnen België, zie de prijsbepaling in de webshop, die is steeds zoals die
  worden voorgerekend bij de bestelling. Wij rekenen geen btw aan, omdat we
  daarvan vrijgesteld zijn. De prijzen van Kaatje’s Kinderkapsalon pakketten, en
  Kaatje’s kinderkapsters op je event kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via
  de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de
  bestelling. 
 18. Verzendkosten Voor levering in het buitenland worden altijd de volledige
  verzendingskosten aangerekend. Tevens betaal je verzendkosten                                                                                                                                                                                                                                                            voor de pakketten: 8-12 kinderen en 20-30 kinderen.Enkel de kleinste pakketten                                                                                                                                                                                                                         worden in België gratis verzonden.
 19. verkeerd bezorgadres
  Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk
  contact met ons op. We proberen dan je bezorgadres nog te wijzigen.
 20. Garantie/ retour
  Wij geven om onze producten en doen ons best om deze in perfecte staat aan jou
  te laten leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd bij je
  aankomt. Laat het ons binnen 14 dagen weten, dan bezorgen we je hetgeen
  beschadigd is opnieuw, daar heb je recht op. Bezorg ons foto’s gedateerd
  van datum van ontvangst van het pakket, van hetgeen is beschadigd, zo kunnen we meekijken.                                                                                                                                                                                                Mocht je de zending retour willen zenden kun je dat doen op eigen kosten.                                                                                                                                                                                                                                     Retour zenden op eigen kosten is aan voorwaarden verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zodra wij het pakket van jou  retour ontvangen in ongeopende, onbeschadigde, ongebruikte                                                                                                                                                                                                                                        en dus originele staat en inhoud, sturen wij je een tegoedbon.
 21. Tegoedbon: Wij storten geen geld terug maar bezorgen je een tegoedbon.                                                                                                                                                                                                                                         Om hygiene redenen kunnen we je geretourneerde pakket niet meer verkopen.
 22. Klachten
  Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je
  aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar
  info@kaatjeskinderkapsalon.be, We proberen steeds samen met je naar een
  oplossing te zoeken.
 23. Aansprakelijkheid
  Kaatjes Kinderkapsalon valt onder de paraplu van Ministerie van
  Fantasiebevordering vzw. Deze laatste is niet aansprakelijk voor eender welke
  schade door het niet opvolgen van door Kaatjes kinderkapsalon verstrekte product.
 24. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen. Kaatjes Kinderkapsalon pakketten
  zijn bedacht voor kinderen van 4 tot 99 jaar, maar kan materialen bevatten die niet
  als speelgoed werden gecertifieerd en dienen dus altijd onder toezicht van een
  volwassene te worden gebruikt.Dit staat bij elk product op de site vermeldt.
  Waarschuwing: 

  Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  Enkel te gebruiken onder toezicht van volwassenen: uitleg

Kapsels maken met de inhoud van onze pakketten kan makkelijk & veilig mits
goed gebruik van de materialen. Zorg dat er steeds goede begeleiding/ toezicht
is tijdens het gebruik, kijk samen met het kind en help waar nodig is met de uitleg
die je o.a. vindt in de handleiding. Als ouder ken jij je kind natuurlijk het beste en
bied je ondersteuning en toezicht waar nodig. Meer info en tips over risicovol
spelen vind je op: https://www.arteveldehogeschool.be/risicovolspelen.
Sluit bij het gebruik van de kleurspuitbus altijd de ogen, bedek de ogen met je hand
terwijl je spuit. In de gekleurde ragers bevind zich een dun ijzerdraadje, pas op voor
de ogen, laat dit aan het kind zien en vertel waar het op moet letten: buiten het bereik van de ogen vormen, daarna pas in het kapsel aanbrengen.                                                                                                                Breek bij artikelen met een puntje, zoals bij de parasolletjes na het
inbrengen de punt af, gewoon voor de zekerheid. Dit kan met een schaartje.Laat het kind geen enkele
sportactiviteiten doen met een kunstkapsel, ook geen springkussen.

24 Betaling
Je kan je bestelling op diverse wijze betalen. Deze vind je terug op onze webshop.
Zodra wij je betaling hebben ontvangen, komt het pakket jouw kant op.
Vooruitbetaling via bankoverschrijving op Paribas rekening IBAN BE65 00170971
2296 van Ministerie van Fantasiebevordering vzw is ook mogelijk, vermeld steeds
je naam/ het pakket en eventueel factuurnummer.
Vzw Ministerie van fantasiebevordering
Zetel: Brialmontlei 34, 2018 Antwerpen
BTW : 541-894-161
Email: info@ministerievanfantasiebevordering.be website:www
ministerievanfantasiebevordering.be
GSM: +32 (0)4 8813 8821 RPF Antwerpen

Gratis verzending

Kaatje trakteert op gratis verzending. Dit geldt voor kleine pakketten.

Duurzaam

Bij het opstellen van de pakketten, let Kaatje op de duurzaamheid van de materialen.

100% Veilige betaling

Kaatje en haar vrienden zorgen ervoor dat jouw betaling veilig verloopt op de webshop.

Hey! Kaatje gebruikt cookies om relevante informatie over jou bij te houden. Ga je hiermee akkoord?